Løvenstad skole

Bruk av mobiltelefoner på skolen

Det er noen uklarheter når det gjelder elevers bruk av mobiltelefon på skolen i skoletida.
Noen elever har opplevd å få inndratt mobiltelefonen i det siste. Skolen har en klar regel når det gjelder mobiltelefonbruk i skoletida. Den skal ligge avslått i sekken hele skoledagen. Hvis noen trenger å bruke den, må de spørre lærer om tillatelse. Vi holder klasseromsdører låst i friminuttene slik at de kan ligge trygt der. Hvis noen likevel syns det er usikkert med sikkerhet, kan de ikke ha den med på skolen.
Vi minner om fokuset på digital mobbing som ble lansert i høst og mener at dette er et forebyggende tiltak i så måte. Dessuten har Rælingen kommune laget forskrifter for våre ordensregler der dette er nevnt spesielt. Våre ordensregler forholder seg til disse forskriftene.
Elevene er kjent med dette nå og vet at om regelen brytes, medfører det inndragning av telefonen i et døgn.

L?venstad skole // Telefon: 64 80 41 00 // E-post: lovenstad.skole@ralingen.kommune.no // L?venstadvegen 7, 2006 L?venstad // Kontakt oss